قیمت تیبا ۱۳ میلیون تومان تعیین شد

محصول تیبا سایپا در بازار خودرو تهران ۱۳۰ میلیون ریال به فروش رفت.

بنابر این گزارش این محصول پرحاشیه سایپا سرانجام از خط تولید این خودروسازی خارج و سر از بازار درآورد.
تیبا که تا پایان آبان ماه چیزی حدود ۸۶۳ دستگاه از آن به تولید رسیده است، با قیمت کارخانه ای ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان فروخته شده اما گویا قرار است سال آینده سایپا این خودرو را با قیمت ۱۱ میلیون تومان به دست خریدار برساند.
سایپا حدود ۱۲ هزار دستگاه از این خودرو را در سه مرحله پیش فروش کرده است و گویا فروش سری جدید را نیز قرار است با قیمت جدید و پس از انجام تعهداتش به انجام رساند

1x1.trans قیمت تیبا 13 میلیون تومان تعیین شد

کلمات کلیدی این خبر:

کلمات کلیدی : , , ,