رضا قرایی، قویترین مرد ایران در نزاع خیابانی یک نفر را به ضرب چاقو کشت!!

1x1.trans رضا قرایی، قویترین مرد ایران در نزاع خیابانی یک نفر را به ضرب چاقو کشت!!
آخرین نیوز – وی یکی از قویترین مردان ایران که چهره شناخته شده ای در مسابقات چند سال اخیر در ایران و جهان به شمار می رود چند روز پیش در نزاعی خیابانی در جنت آباد در کنار باشگاه بدن سازی در یک درگیری یک نفر را به ضرب چاقو به قتل رساند و انگشتان دست یک فرد دیگر را قطع کرد.
، یکی از قویترین مردان ایران در دوره های قبلی در یک نزاع جوانی را به ضرب چاقو به قتل رساند.

قرایی که یکی از قویترین مردان ایران که چهره شناخته شده ای در مسابقات چند سال اخیر به شمار می رود چند روز پیش در نزاعی خیابانی در جنت آباد در کنار باشگاه بدن سازی در یک درگیری یک نفر را به ضرب چاقو به قتل رساند و انگشتان دست یک فرد دیگر را قطع کرد.

دعوا بر سر یک اختلاف مالی بوده است که به چاقوکشی منجر شد که در این نزاع، فردی با ضربات ورزشکار معروف مجروح می شود که به بیمارستانی در غرب تهران منتقل می شوند، اما تلاش پزشکان برای نجات وی بی ثمر می ماند و این جوان بر اثر شدت جراحات وارده به سر جان خود را از دست می دهد.

1x1.trans رضا قرایی، قویترین مرد ایران در نزاع خیابانی یک نفر را به ضرب چاقو کشت!!

کلمات کلیدی این خبر: