تصویر آمنه بهرامی هنگام لغو قصاص اسیدپاشی

1x1.trans تصویر آمنه بهرامی هنگام لغو قصاص اسیدپاشی

 

آمنه بهرامی به همراه مادر و خواهرش امروز به محل بیمارستان دادگستری آمد تا حکم قصاص مردی را که به صورت او اسید پاشیده و باعث ناببینایی‌اش می‌شود را اجرا کند که توسط خبرنگاران متوجه تعویق اجرای حکم می‌شود.

در این تصویر آمنه و مادرش را می‌بینید که در حال نشان دادن حکم قوه قضاییه به مردمی هستند که آمده بودند تا شاهد اجرای حکم باشند.

1x1.trans تصویر آمنه بهرامی هنگام لغو قصاص اسیدپاشی

کلمات کلیدی این خبر: