گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه از روز دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران در بوستان گفتگو دایر می باشد.علاقه مندان می توانند هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۱ ، از این نمایشگاه بازدید کنند.در طول روزهای برگزاری نمایشگاه، گل و گیاه ارایه شده در نمایشگاه به فروش نمی رسد پس از پایان نمایشگاه، در روزهای شنبه و یکشنبه (سی و یکم اردیبهشت و یکم خرداد) گل و گیاه های شرکت های شرکت کننده در نمایشگاه با تخفیف ۳۰ درصدی به فروش خواهد رسید.


 

1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران

1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران

1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران

1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران

1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران

1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران


1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران

 

1x1.trans گزارش تصویری: نمایشگاه گل و گیاه تهران