قیمت بیمه نامه برخی از خودروها/بیمه ثالث پراید ۳۹۵ هزار تومان

در صورت آنکه بخواهید پراید خود را براساس قوانین جدید یعنی افزایش نرخ دیه، بیمه کنید باید ۳۹۵ هزار تومان بپردازید.

البته بیمه ثالث پراید با یکسال تخفیف عدم خسارت ۳۹۵ هزار تومان خواهد بود.البته این قیمت بر اساس تعهدات مالی سه میلیون تومانی و دیه ۹۰ میلیون تومانی است.
براساس این گزارش، اگر پیکان یا پرایدعمومی (تاکسی) دارید باید البته با تخفیف یکسال عدم خسارت ۴۷۴ هزار تومان بپردازید.
در عین حال،برای بیمه نامه پژو سمند (تاکسی) باید ۵۵۲ هزار تومان،کیاهیوندا (۶سیلندر) ۵۱۲ هزار تومان،وانت نیسان ۵۴۵ هزار تومان و وانت پیکان ۴۶۷ هزار تومان پرداخت کرد.
جدول نرخ برخی از خودروها با تخفیف های عدم خسارت یک تا هشت سال به شرح زیر است.

1x1.trans قیمت بیمه نامه برخی از خودروها/بیمه ثالث پراید ۳۹۵ هزار تومان

1x1.trans قیمت بیمه نامه برخی از خودروها/بیمه ثالث پراید ۳۹۵ هزار تومان

کلمات کلیدی این خبر: