عکس کمیاب از مظفر الدین شاه

عکس کمیاب از مظفر الدین شاه

به گزارش ایران-ایران، این عکس را افکارنیوز منتشر کرده است.

در این عکس مظفر الدین شاه (پنجمین پادشاه قاجار) در کنار امین السلطان (اتابک) صدراعظم دیده می‌شود.

 

1x1.trans عکس کمیاب از مظفر الدین شاه

1x1.trans عکس کمیاب از مظفر الدین شاه

کلمات کلیدی :